Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA

Nov 17, 2019

I detta avsnitt tittar vi närmare på ett blogginlägg av Jeremias Makkonen som ofta bjuder på bra texter.  Inlägget hittar ni på följande adress: https://www.jeremiasmakkonen.fi/sijoittaminen-for-dummies-osa-18-nuori-sinussa-on-tulevaisuus/

Jeremias ger exempel på varför det är så viktigt att börja som ung...


Nov 9, 2019

I detta avsnitt besöker vi Mona Isberg som arbetar som ekonomi- och skuldrådgivare. Tillsammans med Mona bekantar vi oss med skuldrådgivningstjänsterna och diskuterar även kring problematiken Snabb-lån. Vad gör en skuldrådgivare? När skall man söka hjälp? Hur länge tar det för kredituppgifter att...