Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Nov 9, 2019

I detta avsnitt besöker vi Mona Isberg som arbetar som ekonomi- och skuldrådgivare. Tillsammans med Mona bekantar vi oss med skuldrådgivningstjänsterna och diskuterar även kring problematiken Snabb-lån. Vad gör en skuldrådgivare? När skall man söka hjälp? Hur länge tar det för kredituppgifter att ”föråldras”?

Mona bjuder även på sina bästa tips för en lyckad privatekonomi.

Om du behöver hjälp så kan du söka upp rättshjälpsbyrån via nätet. Du kan även ringa numret 029 566 0175 för att få kontakt med en rådgivare som hjälper dig framåt.

https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/ekonomi_och_skuldradgivning.html