Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Oct 13, 2019

Podden är tillbaka med ett nytt avsnitt fyllt av erfarenheter från #sparoktober. Soptunnor, bokpaket och vinterstövlar. Vad är en Cashflow Kvadrant? I avsnittet fördjupar vi oss i boken av Robert T. Kiyosaki som heter Cashflow Quadrant. Bokstäverna som finns i varje kvadrant representerar olika saker. E som i Employee skulle på svenska motsvara A som i Anställd. S i sin tur står för småföretagare, B står för businessägare och I för Investerare. Dessa bokstäver innehåller alla olika sätt att förtjäna pengar och vi kan alla placera ut oss själva när vi förstår deras innebörd. Hur kan resan genom kvadranterna se ut? Personer som är anställda, med regelbunden lön tenderar oftare att söka trygghet. Person som hittas inom S, dvs. småföretagare eller självanställda, är ofta personer som vill vara sina egna chef. B som i businessägare. Dessa personer, om dom är smarta, omringar sig av dom bästa från alla kategorier. Slutligen har vi bokstaven I som står för Investeraren. I kort kan vi säga att investerare tjänar pengar med sina pengar.