Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Mar 27, 2020

Dags att vara kreativ då det kommer till budgeten under dessa tider vi lever i. I detta avsnitt pratar vi om de ekonomiska problem som Coronaviruset kan hämta med sig. Är din budget up to date? Hur går det för Naistakomo Ab som är taket för podden under dessa tider? Nu om någonsin är det klart hur viktigt det är med en buffert.