Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Oct 20, 2019

Avsnitt tre (som är mycket önskat av våra yngre lyssnare) är ute och är fyllt av bra info. Om du är skicklig och har det här med banker på koll så blir det troligen en repetition. (Men det lär ju vara kunskapens moder?!)

I avsnittet besöker Äta Sova Spara Borgå Aktia och träffar Jenny Johansson som svarar på alla våra frågor. Vad skall man tänka på då man väljer bank? Vad behöver man med sig när man öppnar ett konto? Vad är IBAN? Till vad behöver man en BIC kod och var hittar man den?