Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Nov 6, 2020

Varför är det så svårt att ta nästa steg? Varför sätter vi så mycket tid på att bygga grunden till vårt ”hus” men skjuter fram de steg som är mest lönsamma och skulle ge oss största vinsten eller framgången.

Äta Sova Spara podden får fungera som ett exempel då vi snackar om varför vi lätt skjuter fram att stiga till nästa nivå. Hur göra pengar på en hobby? Varför tvekar man på sig själv? Hur få i högsta växeln? Vi kommer aldrig att vara ”färdiga” så vi behöver alltså våga modigare idag.