Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Dec 4, 2020

Säsongens sista avsnitt är här och i detta avsnitt pratar vi om hur finländare hanterar pengar. Samhället uppmuntrar att spendera och det är lätt att skuldsätta sig. Förlitar vi oss för mycket på att samhället plockar upp oss här i Norden? Är du beredd på överraskande utgifter? Hela 40 % av finländarna är inte det. Detta och mycket mer. (vill du själv bekanta dig med studierna vi pratar om så finns dom på Muntalous.fi.)