Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Mar 14, 2021

Säsongen med Marthaförbundet avslutas med ett avsnitt om beteendeekonomi. I studion sitter Ida, Ronja och Marina. Vad fick Marina att djup-dyka in i ämnet för boken En euro i taget? Vad påverkar oss då vi gör beslut? Vi glömmer lätt att företagen som säljer saker åt oss är ytterst duktiga på att veta hur de skall framföra nya produkter för oss för att vi skall köpa. Samtidigt är det viktigt för företagare att ha trogna kunder som Ida lyfter fram.

Med detta avsnitt tackar vi för denna gemensamma säsong tillsammans med Marthaförbundet. Kom ihåg att du kan köpa boken En euro i taget som hela säsongen baserar sig på via Marthashoppen.