Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Jan 24, 2021

BUDGETERA OCH FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI!
Att budgetera och planera hur vi använder våra pengar är grunden för vår ekonomi. Om vi inte har koll på våra utgifter, är det svårt att planera framtiden och spara. Men varför känner många att det är det så svårt att börja budgetera?

I avsnitt tre diskuterar Ronja och Ida från Äta sova spara -podden tillsammans med Ekonomirådgivaren Mia Wägar om vad som motiverar dem att göra upp budgeter och vad man konkret kan göra för att hitta motivationen till att bli ett proffs på sin privatekonomi.