Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Sep 21, 2021

Podden är tillbaka med en ny säsong – Äntligen! Vi tappa flowet och behövde en paus men nu har vi längtat efter att få lägga ut en ny säsong efter en lång paus. Under kommande säsong vill vi även ta in gäster i studion. Vem vill ni höra?

I avsnittet pratar vi även om självutveckling och mentorskap. Varför är det så viktigt att ha en mentor? Vem ser vi som våra mentorer?