Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Dec 16, 2022

Detta avsnitt är ett samarbete med Nordnet

Nordnet har kommit ut med en ny produkt som passar in i våra investeringsplaner, vi pratar förstås om Nordnet One. Nordnet One låter dig välja mellan tre olika fonder som i sin tur innehåller en blandning av aktier och räntor från hela världen. Du kan bekanta dig med Nordnet One via linken här.

Vad kan vi påstå att vi kan? Det vi lärt oss i skolbänken eller det vi tagit åt oss ute på fältet via jobb eller hobbyn? Vi faller lätt i fällan där vi endast lyfter saker vi lärt oss i skolbänken. Vi behöver inte heller tycka att allt är superlätt för att säga att vi är bra på något. Är du bättre på något en medelmåtta finnen kan du direkt säga att du fixar det. Även fast känslan ibland är att det inte är superroligt eller det känns kletigt. (så är det för oss alla ibland)

Hur kan goda vanor hjälpa oss? Hur kan vi lära oss bra vanor? I avsnittet pratar vi även om boken Atomic Habits och hur vi bäst bygger vanor.

 

OBS! Viktig information.
Värdet på finansiella instrument kan stiga och sjunka. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Tänk på att Nordnet One inte tillhandahåller personliga 
investeringsrekommendationer. Du väljer själv vilken fond du vill ha 
utifrån dina förutsättningar. Ha också i åtanke att dina behov kan förändras 
med tiden. Nordnet One-fonderna är Nordnets egna fonder förvaltade av Nordnet 
Fonder-fondbolaget. Innan du investerar i fonderna bekanta dig med 
fondernas faktablader och nyckelinformationsbladet. Fondernas 
faktablader och nyckelinformationsbladet hittar du när du klickar på 
"Detaljer" på varje fond.