Preview Mode Links will not work in preview mode

ÄTA SOVA SPARA


Aug 5, 2019

Välkommen till första avsnittet av podden ÄTA SOVA SPARA. Första avsnittet öppnar upp tanken bakom nätsidan och projektet samtidigt som Ida och Ronja bjuder på en presentation och skrapar på ytan till varför privatekonomi är så viktigt. Firettär dagens ungdomar? Hur många år av ränta på ränta har Ida missat? Vem vill dricka Nocco under palmen? Hade Ida koppi på budgetering som ung? Hur påverkar människorna vi umgås med vårt ekonomiska intresse? Var hittar du Ida och Ronja då de inte gör ett försök till att podda? Hur gick det med Ä prickarna? 

 

Editering: Benjamin Enlund